Start för Östra Mälarens vattenskyddsråd

Vattendrag och skog med moln på himlen
Publicerad 06 mars 2024

Dricksvattenförsörjningen för över två miljoner människor i Stockholms län är beroende av Mälaren. Fyra av länets fem stora vattenverk använder råvatten från Östra Mälaren för att producera dricksvatten. För att skydda Östra Mälaren stärks nu samverkan mellan berörda kommuner och dricksvattenproducenter genom bildandet av Östra Mälarens vattenskyddsråd.

Samhällsutvecklingen, klimatförändringar och högre krav på dricksvattenkvaliteten innebär utmaningar för vattenverken. Samtidigt som vattenbehovet ökar, när länet växer, riskerar mänskliga aktiviteter att försämra vattenkvaliteten i Mälaren.

Det nybildade vattenskyddsrådet för Östra Mälaren blir en del av Rådet för Vatten- och avloppsamverkan i Stockholms län (VAS), som är Stockholm läns kommuners gemensamma samverkansforum för vatten och avloppsfrågor. Vattenskyddsrådet kommer drivas av dricksvattenproducenterna Norrvatten och Stockholm vatten och avfall men även inkludera kommunerna Ekerö, Salem, Botkyrka, Huddinge, Järfälla och Upplands-Bro, dvs de kommuner som har strandlinje mot Östra Mälaren.  Den viktigaste uppgiften för vattenskyddsrådet är att samordna insatser för att skydda vattenkvaliteten i Östra Mälaren. Rådet ska till exempel kunna genomföra gemensamma utredningar och informationsinsatser. Initialt kommer Norrvatten att vara ordförande för rådet, men ordförandeskapet kommer att rotera.

Vattenskyddsområde sedan 2008

2008 inrättades ett vattenskyddsområde för Östra Mälaren. Syftet med vattenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på råvattnet för vattenverken vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm. Skyddsföreskrifterna syftar till att reglera och förhindra sådana verksamheter, hantering och åtgärder som kan medföra risk för vattenförorening och negativ påverkan på råvattenkvaliteten.

Vattenskyddsområdet fyller en viktig funktion, men det har hittills inte funnits någon organiserad samverkan för att stödja tillsyn och utreda gemensamma utmaningar med fokus på att skydda vattenkvaliteten i Östra Mälaren enligt vattenskyddsföreskrifterna. Därför bildas nu ett vattenskyddsråd för Östra Mälaren.

Dela sidan