Ledningsnät och projekt

Ledningsnät och projekt

Norrvatten har 34 mil vattenledningar. Vi driver projekt för att förnya och underhålla ledningsnätet för att förbättra kapaciteten och leveranssäkerheten. Vi arbetar också med vattenmätarservice och läcksökning. För att kunna garantera bra vattenleveranser även i framtiden arbetar vi med forskning och utveckling inom vattenteknik.

Dela sidan