Ledningsnät och projekt

Två av Norrvattens medarbetar i gula jackor med Norrvattens logga på ryggen

Norrvatten har 34 mil vattenledningar. Vi driver projekt för att förnya och underhålla ledningsnätet för att förbättra kapaciteten och leveranssäkerheten. Vi arbetar också med vattenmätarservice och läcksökning.

Dela sidan