Ledningsnät och projekt

Två av Norrvattens medarbetar i gula jackor med Norrvattens logga på ryggen

Norrvatten har 34 mil vattenledningar. Vi driver projekt för att förnya och underhålla ledningsnätet för att förbättra kapaciteten och leveranssäkerheten. Vi arbetar också med vattenmätarservice och läcksökning. Norrvattens forsknings- och utvecklingsarbete omfattar vattnets väg från Mälaren via Görvälnverkets reningsprocesser och fram till vattenkranen hos hushåll och verksamheter, men även det som bidrar till ökat skydd av Norrvattens grundvattentäkter.

Dela sidan