Vattenanalyser - tjänster och priser

Hand i blå plasthandske, arbetar i laboratorium

Norrvattens laboratorium utför mikrobiologiska och kemiska analyser på dricksvatten och annat vatten. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC.

Våra tjänster

Vi analyserar vattenprover från:

  • Kommuners ledningsnät
  • Nyanlagda vattenledningar

Öppettider

Prover kan lämnas måndag-onsdag kl. 08:00-15:00 helgfria veckor eller enligt överenskommelse.

Avvikande öppettider under maj och juni 2023

Vecka 18: Inlämning endast tisdag 2 maj och onsdag 3 maj

Vecka 19: Inlämning endast måndag 8 maj

Vecka 20: Provinlämning stängd (15-17 maj)

Vecka 21: Provinlämningen öppen som vanligt

Vecka 22: Inlämning endast måndag 29 maj och tisdag 30 maj

Vecka 23: Inlämning endast onsdag 7 juni

Vecka 24: Provinlämningen öppen som vanligt

Vecka 25: Provinlämning stängd (19-21 juni)

Prislista och följesedlar

Prislista 2023 (gäller från 1 januari 2023)

Provtagningsanvisning

Följesedel Allmänt vatten

Följesedel Badvatten

Följesedel Klagomål

Följesedel Ledningsarbeten

Ackrediterat laboratorium

Vi utför våra uppdrag opartiskt, korrekt och grundat på internationellt
erkända standarder. Ackreditering är en fortlöpande kompetensprovning
enligt europeiska och internationella standarder. Ett ackrediterat laboratorium måste bland annat kunna visa att det kan mäta tillräckligt låga halter och ha tillräckligt liten mätosäkerhet i analyserna. I vårt fall utförs ackrediteringen av SWEDAC. Laboratoriet blev ackrediterat 1994. 

Ackreditering 2022

Omfattning av ackreditering

Drift- och egenkontroll

Laboratoriet är en del av Norrvatten och vi utför drift- och egenkontroll på Norrvattens vattenverk, Görvälnverket. Det finns ett krav från Livsmedelsverket att ett ackrediterat laboratorium ska utföra egenkontroll på dricksvatten. Ackrediteringen innebär att laboratoriet är opartiskt i förhållande till Norrvattens produktions- och distributionsavdelning. Det gör att myndigheterna kan lita på de analysvärden som laboratoriet får fram.  

Vi genomför dessutom egenkontroll åt Norrvattens medlemskommuner.

Här kan du läsa mer om livsmedelsverkets regler för dricksvatten

Dela sidan