Vattenanalyser - tjänster och priser

Hand i blå plasthandske, arbetar i laboratorium

Norrvattens laboratorium utför mikrobiologiska och kemiska analyser på dricksvatten och annat vatten. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC.

Våra tjänster

Vi analyserar vattenprover från:

  • Kommuners ledningsnät
  • Nyanlagda vattenledningar

Öppettider

Prover kan lämnas måndag-onsdag kl. 08:00-15:00 helgfria veckor eller enligt överenskommelse.

Stängt över jul och nyår

Provinlämningen till laboratoriet är stängd över jul och nyår. Det är stängt från 19 december 2022 till den 8 januari 2023. Inlämningen öppnar igen 9 januari 2023.

Prislista och följesedlar

Prislista 2023 (gäller från 1 januari 2023)

Provtagningsanvisning

Följesedel Allmänt vatten

Följesedel Badvatten

Följesedel Klagomål

Följesedel Ledningsarbeten

Ackrediterat laboratorium

Vi utför våra uppdrag opartiskt, korrekt och grundat på internationellt
erkända standarder. Ackreditering är en fortlöpande kompetensprovning
enligt europeiska och internationella standarder. Ett ackrediterat laboratorium måste bland annat kunna visa att det kan mäta tillräckligt låga halter och ha tillräckligt liten mätosäkerhet i analyserna. I vårt fall utförs ackrediteringen av SWEDAC. Laboratoriet blev ackrediterat 1994. 

Ackreditering 2022

Omfattning av ackreditering

Drift- och egenkontroll

Laboratoriet är en del av Norrvatten och vi utför drift- och egenkontroll på Norrvattens vattenverk, Görvälnverket. Det finns ett krav från Livsmedelsverket att ett ackrediterat laboratorium ska utföra egenkontroll på dricksvatten. Ackrediteringen innebär att laboratoriet är opartiskt i förhållande till Norrvattens produktions- och distributionsavdelning. Det gör att myndigheterna kan lita på de analysvärden som laboratoriet får fram.  

Vi genomför dessutom egenkontroll åt Norrvattens medlemskommuner.

Här kan du läsa mer om livsmedelsverkets regler för dricksvatten

Dela sidan