Ledningsprojekt

En av Norrvattens medarbetare i ett stort rör vid ett ledningsnätsprojekt

Norrvatten har mer än 30 mil huvudvattenledningar. En stor del av våra vattenledningar lades på 1960-talet. Varje år har vi som mål att förnya 2500 meter av dessa ledningar. Våra ledningsprojekt handlar bland annat att om att se till att ledningarna är i gott skick och har tillräcklig kapacitet för att möta kommunernas förbrukning. Vissa av våra projekt handlar om att flytta ledningar för att möjliggöra andra infrastrukturprojekt i regionen.

Här kan du läsa om våra pågående projekt på ledningsnätet. 

 

 

Dela sidan