Dricksvattenproduktion

Flygfoto över Görvälnverket

I vårt vattenverk, Görvälnverket, renar vi vatten från Mälaren så att det blir dricksvatten av hög kvalitet. Här producerar vi 1600 liter dricksvatten per sekund.

Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent och producerar årligen cirka 50 miljoner kubikmeter dricksvatten i Görvälnverket.  Dricksvattnet levereras till närmare 700 000 människor som bor i Norrvattens medlemskommuner.

Görvälnverket byggdes redan i slutet på 1920-talet på Skeftingeholmen i Järfälla. Vattenreningen bestod från början endast av snabbfiltrering och klorering. Efterhand som efterfrågan på vatten och kraven har ökat har verket byggts ut och reningsprocessen blivit mer avancerad. Den senaste större utbyggnaden av kapaciteten gjordes i mitten av 1960-talet, då ett antal ytterligare fällningsbassänger byggdes till.

Trots att befolkningen i vårt område ökat har Norrvattens dricksvattenproduktion länge legat på en relativt stabil nivå. Det beror på att vattenkonsumtionen per person minskat tack vare utvecklingen av vattensnål teknik, som till exempel snålspolande toaletter. Trenden de senaste åren är att den totala vattenförbrukningen i våra medlemskommuner ökar. Sedan 2014 har vattenförbrukningen ökat med 18 procent. Norrvattens prognoser visar att vattenförbrukningen fram till år 2050 kommer öka stadigt. Därför planerar Norrvatten återigen för en utbyggnad av rening och produktionskapacitet. 

 

 

Dela sidan