Läcksökning

Person som håller i mätinstrument står på knä vid gatubrunn

Norrvattens läcksökningsenhet genomför läcksökning på vattenledningsnät.

Norrvattens medlemskommuner är välkomna att anlita oss. Vi erbjuder:

 • Hög kvalitet på utförda arbeten
 • Kompetent personal med många års erfarenhet från branschen
 • God service och tillgänglighet

Våra tjänster

Vi erbjuder följande tjänster inom läcksökningsområdet:

 • Områdesundersökning
  Samtliga ledningar inom ett område kontrolleras.
 • Korrelation
  Positionsbestämning av en läckas läge.
 • Akutläcksökning
  Framtagning av akuta läckor.
 • Vattenprovtagning
  Provtagning och analys för att försöka konstatera om det är läckvatten eller inte. Analysen genomförs av Norrvattens laboratorium.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du vill beställa en läcksökning, veta mer om priser eller få mer information. 

Telefon: 08-627 37 00 (växel)

Hur märker man att det läcker?

Det finns flera sätt att upptäcka en läcka på vattenledningsnätet. Här är några exempel:

 • Uppträngande vatten
 • Inläckage i dag- och spillvattenledningar
 • Missfärgat vatten
 • Tryckfall
 • Ljud vid avstängningsventiler, servisventiler och brandpostventiler.
 • Ljud vid inkommande vattenledning (vattenmätaren)
 • Plötslig ökning av vattenförbrukning

Hur mycket läcker det?

Även små skador på en ledning ger med tiden stora läckage.

Hålstorlek diameter (mm) Liter per timme
0,5 20
1,0 58
2,0 190
3,0 490
5,0 1340
10,0 3600
Dela sidan