Miljöpolicy

Foto på Mälaren, Görvälnverket i bakgrunden

Detta är Norrvattens miljöpolicy:

Vi ska producera och distribuera dricksvatten av god kvalitet med minsta möjliga miljöbelastning.

Vi ska med god marginal uppfylla kraven i miljölagstiftningen.

Vi ska välja miljöanpassade alternativ och använda resurser som följer naturens kretslopp.

Vi ska ställa miljökrav när vi upphandlar varor och tjänster och följa upp att kraven efterlevs.

Vi ska samverka med andra aktörer för att skydda Mälaren mot föroreningar.

Vi ska minimera utsläpp av föroreningar till miljön genom att:

  • kontinuerligt förbättra vattenreningsprocessen
  • minska användningen av energi och kemikalier
  • öka miljömedvetenheten genom kommunikationsinsatser

Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Dela sidan