Organisation

Norrvatten är ett kommunalförbund. Förbundets organisation är utformad på samma sätt som i en kommun.

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige som bland annat utser förbundets styrelse. Styrelsen består av politiker från medlemskommunerna. Det är styrelsen som utser VD, som tillsammans med övrig personal sköter den operativa driften. 

Förbundets verksamhet styrs av en förbundsordning som reglerar förhållandet mellan förbundet och ägarna, det vill säga de fjorton medlemskommunerna.

Norrvattens förbundsordning (pdf som öppnas i nytt fönster)

Dela sidan