Så använder vi vattnet

Sverige använder varje person ungefär 140 liter vatten per dygn. Vi producerar idag ungefär lika mycket vatten som på mitten av 1970-talet trots att invånarantalet i våra medlemskommuner har ökat betydligt. Det beror bland annat på ökad miljömedvetenhet, snålspolande toaletter och effektivare disk- och tvättmaskiner.

Så här används vattnet

Varje person i ett hushåll i Sverige använder i genomsnitt ungefär 140 liter vatten per dygn. De fördelas ungefär på följande sätt:

  • 60 liter används för personlig hygien
  • 30 liter för toalettspolning
  • 15 liter för disk
  • 15 liter för tvätt
  • 10 liter för dryck och mat
  • 10 liter för övrig

I dessa 140 liter är det virtuella vattnet, det vill säga det vatten som används vid framställning av till exempel livsmedel, kläder och energi inte inräknat. Om även det vattnet räknas in förbrukar genomsnittsvensken cirka 6 000 liter vatten varje dag. Läs mer om det så kallade virtuella vattnet här.

Dela sidan