Dricksvattenkvalitet

Kvinna som arbetar i ett laboratorium

Norrvattens dricksvatten håller hög kvalitet. Dricksvatten klassas som livsmedel och det kontrolleras noga. Livsmedelsverket beslutar om vilka krav som måste uppfyllas. Vi kontrollerar löpande att vårt dricksvatten uppfyller samtliga krav.

Snabba fakta om vårt dricksvatten:

Medelhårt på gränsen till mjukt

Vattnet är medelhårt på gränsen till mjukt (5-6 dH). När du använder tvättmedel eller diskmedel bör du dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning, vilket är bättre för miljön.

Vattnets pH-värde

Vattnets pH-värde ligger på 8,2-8,4. Detta värde minskar risken för korrosion (rost) i ledningsnätet. 

Mycket låg fluoridhalt

Halten av fluorid (fluor) är mycket låg, mindre än 0,20 mg/l. Det fluor som finns i vattnet är naturligt förekommande. 

Låg klorhalt

För att förhindra tillväxt av bakterier i vattnet tillsätter Norrvatten, kloramin, en mild form av klor, i låg dos. Klorhalten är låg.  Mängden klor är högre i vattnet närmast vattenverket och sjunker efterhand längre ut på ledningsnätet. Vintertid, när vattnet är kallt, tillsätter Norrvatten en lägre halt klor än under sommaren. Vissa kan dock ändå uppleva att vattnet luktar mer klor på vintern - här förklarar vi varför.

Alkalinitet

I vårt dricksvatten är alkaliniteten cirka 70mg HCO3 per liter. Alkalinitet är vattnets förmåga att motstå pH-förändringar, till exempel försurning. Alkalinitet mäts i enheten mg vätekarbonater (HCO3). Ju högre alkalinitet vattnet har desto bättre är förmågan att motstå pH-förändringar. En alkalinitet större än 60 mg HCO3 per liter minskar även risken för korrosionsangrepp (rost).

Medelvärde

Varje år tar Norrvatten fram en medelvärdestabell över vattnets innehåll och kvalitet: medelvärden vattenkvalitet (pdf som öppnas i nytt fönster).

 

Nyheter om dricksvattenkvalitet

Här kan du läsa nyheter som handlar om dricksvattenkvalitet. Nyheterna är aktuella när de publiceras och uppdateras inte i efterhand. 

Ny pilotanläggning på Görvälnverket

2024-03-06
På Görvälnverket pågår ofta olika studier för att få ny kunskap om reningstekniker. Vår senaste pilotanläggning ska testa metoden skumfraktionering. Syftet är att testa om det går att rena slammet, som avskiljs i vattenproduktionen, från PFAS med hjälp av den här tekniken.

Luktar klor mer på vintern?

2024-03-06
På vintern behöver Norrvatten inte dosera lika mycket klor som på sommaren eftersom vattentemperaturen är lägre. Men trots det är det fler som upplever att vattnet luktar just klor på vintern.

Start för Östra Mälarens vattenskyddsråd

2024-03-06
Dricksvattenförsörjningen för över två miljoner människor i Stockholms län är beroende av Mälaren. Fyra av länets fem stora vattenverk använder råvatten från Östra Mälaren för att producera dricksvatten. För att skydda Östra Mälaren stärks nu samverkan mellan berörda kommuner och dricksvattenproduce...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dela sidan