Dricksvattenkvalitet

Kvinna som arbetar i ett laboratorium

Norrvattens dricksvatten håller hög kvalitet. Dricksvatten klassas som livsmedel och det kontrolleras noga. Livsmedelsverket beslutar om vilka krav som måste uppfyllas. Vi kontrollerar löpande att vårt dricksvatten uppfyller samtliga krav.

Snabba fakta om vårt dricksvatten:

Medelhårt på gränsen till mjukt

Vattnet är medelhårt på gränsen till mjukt (5-6 dH). När du använder tvättmedel eller diskmedel bör du dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning, vilket är bättre för miljön.

Vattnets pH-värde

Vattnets pH-värde ligger på 8,2-8,4. Detta värde minskar risken för korrosion (rost) i ledningsnätet. 

Mycket låg fluoridhalt

Halten av fluorid (fluor) är mycket låg, mindre än 0,20 mg/l. Det fluor som finns i vattnet är naturligt förekommande. 

Låg klorhalt

För att förhindra tillväxt av bakterier i vattnet tillsätter Norrvatten, kloramin, en mild form av klor, i låg dos. Klorhalten är låg.  Mängden klor är högre i vattnet närmast vattenverket och sjunker efterhand längre ut på ledningsnätet. Vintertid, när vattnet är kallt, tillsätter Norrvatten en lägre halt klor än under sommaren. Vissa kan dock ändå uppleva att vattnet luktar mer klor på vintern - här förklarar vi varför.

Alkalinitet

I vårt dricksvatten är alkaliniteten cirka 70mg HCO3 per liter. Alkalinitet är vattnets förmåga att motstå pH-förändringar, till exempel försurning. Alkalinitet mäts i enheten mg vätekarbonater (HCO3). Ju högre alkalinitet vattnet har desto bättre är förmågan att motstå pH-förändringar. En alkalinitet större än 60 mg HCO3 per liter minskar även risken för korrosionsangrepp (rost).

Medelvärde

Varje år tar Norrvatten fram en medelvärdestabell över vattnets innehåll och kvalitet: medelvärden vattenkvalitet (pdf som öppnas i nytt fönster).

 

Nyheter om dricksvattenkvalitet

Här kan du läsa nyheter som handlar om dricksvattenkvalitet. Nyheterna är aktuella när de publiceras och uppdateras inte i efterhand. 

Ny kartläggning av PFAS-föroreningar i Östra Mälaren

2023-11-22
Att sanera kända PFAS-förorenade platser och att arbeta med förebyggande åtgärder är viktigt för att skydda stockholmarnas dricksvatten. Norrvatten och Stockholm vatten och avfall har genomfört en ny kartläggning av källorna till PFAS-föroreningar som når Östra Mälaren. Den visar bland annat att det...

Ny kunskap genom pilotförsök med ultrafilter

2023-09-08
Under ett års tid har Norrvatten testat hur ultrafilter bäst kan användas i vattenverkets framtida reningsprocess. Försöken har gett värdefull kunskap om bland annat kemikaliedosering och var ultrafilter bäst placeras i reningsprocessen. Nu har resultaten sammanställts i en rapport.

AI förvarnar om algblomning

2023-09-08
Norrvatten har medverkat i en studie där en ny typ av AI-scanning används för att ge prognoser om algblomningar. Alger bidrar till ökad partikelhalt i råvatten och kan orsaka lukt- och smakstörningar. För dricksvattenproducenter är det därför värdefullt att förvarnas om kommande algblomningar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dela sidan