Råd till båtägare

Nästan två miljoner människor i Stockholmsregionen får sitt dricksvatten från Mälaren. Mälarens vatten är av hög kvalitet, men det finns flera saker som kan påverka vattnet negativt. Ett exempel är utsläpp från båttrafik och båtklubbar.

Du som seglar eller kör motorbåt på Mälaren och sköter om din båt i närheten av sjön kan hjälpa till att skydda vattnet mot utsläpp av föroreningar. Genom att följa våra råd bidrar du till att vi även i framtiden kan producera ett dricksvatten av hög kvalitet av Mälarens vatten.

 • Använd toalettservicen på land och töm hålltanken eller den portabla toaletten på mottagningsstationer. Sedan 2015 är det förbjudet att tömma toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Läs mer om lagen om förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar.
 • Kör på miljöanpassad alkylatbensin om du har en tvåtaktsutombordare.

  Tvåtaktsutombordare förbränner vanligt bränsle dåligt. Cirka 30 procent går mer eller mindre oförbränt ut i vattnet och finfördelas av propellern. Om man i stället kör tvåtaktsutombordaren på miljöanpassad alkylatbensin minskar utsläppen med cirka 80 procent. Utsläppen av de starkt miljöfarliga ämnena bensen och PAH (polyaromatiska kolväten) minskar till exempel kraftigt. Vid köp av ny motor är en fyrtaktsmotor att föredra då den förbränner bränslet betydligt bättre än en tvåtaktsmotor.

 • Var försiktig vid tankning för att undvika spill.
 • Använd endast nedbrytbar utombordsolja. 1 liter olja kan förstöra cirka 100 000 kubikmeter vatten
 • Pumpa inte ut oljehaltigt vatten i sjön. Använd oljeabsorbentdukar eller länsar i kölsvinet.
 • Använd miljöanpassade produkter när du sköter om din båt. 
 • Måla endast med båtbottenfärger som är anpassade för ostkustens farvatten eller använd båtbottentvätt.
 • Förvara och hantera miljöfarliga produkter på ett säkert sätt. Lämna farligt avfall till en miljöstation.
 • Rapportera större oljeutsläpp till SOS Alarm genom att ringa 112.
Dela sidan