DRICKS - Forskningsprogrammet för dricksvatten

DRICKS - Forskningsprogrammet för dricksvatten

DRICKS är en centrumbildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, SLU och Lunds tekniska högskola, med målet att tillsammans med andra bidra till en säkrare dricksvattenförsörjning.

För att klara dagens och framtida utmaningar måste forskare, branschen, myndigheter och övriga aktörer samverka kring forskningsfrågor. Genom samverkan kan vi lättare utveckla och sprida tillämpbar kunskap kring aktuella frågor och nå långsiktiga lösningar - säkert dricksvatten tillsammans.” (ref. DRICKS hemsida)

Norrvatten är en av medlemsorganisationerna i DRICKS och sitter med i beredningsgruppen samt styrgruppen.

Mer information om DRICKS

DRICKS webbplats (länk öppnas i nytt fönster)

SVU-rapport: Utfall DRICKS 2015-2017 (pdf som öppnas i nytt fönster)

Film om vattnets väg finns på Chalmers tekniska högskolas webbplats (länk som öppnas i nytt fönster)

Dela sidan