DRICKS - Forskningsprogrammet för dricksvatten

Hand håller i ultrafilter

DRICKS är en samverkansplattform för dricksvattenforskning med målet att bidra till en säkrare dricksvattenförsörjning.

DRICKS är en samverkansplattform för dricksvattenforskning vid Chalmers, Lunds tekniska högskola, Linköpings universitet, SLU och Uppsala universitet. För att klara dagens och framtida utmaningar måste akademin, branschen, myndigheter och övriga aktörer samverka kring forskningsfrågor och globala hållbarhetsmål. På så sätt kan vi lättare utveckla och sprida tillämpbar kunskap kring aktuella frågor och nå långsiktiga lösningar för ett säkert dricksvatten tillsammans.

Norrvatten är en av medlemsorganisationerna i DRICKS och sitter med i beredningsgruppen samt styrgruppen.

Mer information om DRICKS

DRICKS webbplats (länk som öppnas i nytt fönster)

SVU-rapport: Utfall DRICKS 2015-2017 (pdf som öppnas i nytt fönster)

Film om vattnets väg finns på Chalmers tekniska högskolas webbplats (länk som öppnas i nytt fönster)

Dela sidan