Norrvattens principritningar

Här hittar du våra principritningar (tidigare kallade typritningar). Samtliga filer är pdf:er som öppnas i nytt fönster

Handlingsförteckning Norrvattens principritningar

Luftningsanordning normalutförande: AT-155

Luftningsanordning lågbyggd i grönyta: AT-160

Avtappningsanordning utan vattenlås, utlopp ovan mark: AT-161

Avtappningsanordning utan vattenlås, utlopp under mark: AT-162

Byxlösning för stålrör: AT-165 rev A

Förankringsboja icke-dragsäker stålledning: AT-166

Isolering av flänsar och anordningar: AT-167

Infälld sektionsventil på Sentabledning på platta: AT-168

Infälld sektionsventil på Sentabledning på berg: AT-169

Offeranod zinkanoder: AT-170

Ledning i skyddsrör med rörstöd eller glidsko stål och PE: AT-171

Axiell anslutning av stålrör med skarvsvep: AT-172

Isolerstycke för läckströmskorrosion, bordring med lösfläns av stål: AT-174

Infälld sektionsventil stål på platta: AT-176

Infälld sektionsventil på PE-ledning på platta: AT-178

Armering platta DN600-DN800: AT-179 rev B

Armering platta DN900-DN1200: AT-180 rev B

Luftningsanordning i kammare: AT-181 rev A

Provtagningspunkt vattenprov: AT-182

Offeranoder med mätpunkt: AT-183 rev A

Luftningsanordning med brunnskona i grönyta: AT-184

Avtappningsanordning utan utlopp: AT-185


 

 

Dela sidan