Anslagstavla

Fasad med Norrvattens logotyp

Det här är Kommunalförbundet Norrvattens officiella anslagstavla, där anslag och kungörelser från förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och valberedning tillkännages.

Överklaga beslut genom laglighetsprövning

Norrvatten är ett kommunalförbund. Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga till förvaltningsrätten.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska ange vilket beslut som överklagas och varför man anser att beslutet är felaktigt.

Ett överklagande ska inkomma till förvaltningsrätten senast inom tre veckor från den dag Norrvatten tillkännagav det justerade protokollet över beslutet via denna anslagstavla.

Kungörelser och tillkännagivanden

För närvarande finns inga tillkännagivanden.

Anslag

Förbundsfullmäktiges protokoll från sammanträde den 21 maj 2024 är justerat

Uppsatt: 2024-06-05 Tas ned: 2024-06-26

Förbundsfullmäktiges protokoll

Förbundsstyrelsens protokoll

Valberedningens protokoll

Kontakt

Vill du ta del av tidigare protokoll kontaktar du förbundet via e-post: info@norrvatten.se eller telefon: 08-627 37 00

Dela sidan