Mikroplast - från råvatten till dricksvatten

Vatten rinner ur plastslang

Norrvatten deltar i ett projekt om mikroplaster som drivs av Svenskt Vatten Utveckling.

Snabbfakta

Vad

Undersöka förekomsten av mikroplaster i vattnet och hur olika beredningssteg påverkar förekomst.

Varför

För att få en tydligare bild av förekomsten av mikroplaster samt fastställa de mätosäkerheter som förekommer.

Forskningsområde

Svenskt Vatten och Utveckling

När

Från 2018 till 2023.

Norrvattens roll

Vi är ett av sex vattenverk där provtagning utförs.

Finansiering samt total kostnad

Norrvatten bidrar med 100 000 kr varav 60 000 kr motsvaras av arbetstid, av totalt 900 000 för hela projektet.

Syfte och mål

Syftet är att undersöka hur olika beredningssteg för dricksvattenproduktion påverkar förekomsten av mikroplaster ner till nanostorlek i dricksvattnet, samt ifall mikroplaster tillförs någonstans i processen. Målet är att upprätta en tydlig bild av förekomsten av mikroplaster i olika råvatten samt under dricksvattenberedning. Extra fokus läggs på att fastställa mätosäkerheter.

Förväntade effekter och resultat

Ge en tydligare bild av förekomsten av mikroplaster i dricksvattenberedning och olika beredningsprocessers påverkan på förekomst. Ge en ökad kunskap om mätmetoder för mikroplaster.

Genomförande och metod

Provtagning utförs på fem platser i sex olika dricksvattenreningsverk i Sverige. Provtagning och analys utförs i samarbete med Göteborgs Universitet.

Kontakt och mer information

Projektledare: Olof Bergstedt, Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad.

Kontaktperson Norrvatten: Frida Hugg.

Läs mer på Svenskt Vattens webbplats

 

Dela sidan