Miljöarbete

Foto på Mälaren, Görvälnverket i bakgrunden

Norrvatten deltar sedan år 2007 i Järfälla kommuns Miljödiplomering. Det är ett förenklat miljöledningssystem som är anpassat för små och medelstora företag

Miljödiplom utfärdas av Järfälla kommun och följer Svensk Miljöbascertifiering.

Norrvatten fick bronsdiplom i september 2008, silverdiplom i juni 2009 och gulddiplom i oktober 2010. Gulddiplomet förlängdes 2012, 2014 och 2016. Från och med 2017 utfärdas diplom i form av Svensk Miljöbascertifiering, utan inbördes valörer.

Här kan du läsa om vad Järfälla kommuns miljödiplomering innebär.

Vi har också tagit fram särskilda råd till båtägare.

Norrvattens miljöpolicy

  • Vi ska producera och distribuera dricksvatten av god kvalitet med minsta möjliga miljöbelastning.

  • Vi ska med god marginal uppfylla kraven i miljölagstiftningen.

  • Vi ska välja miljöanpassade alternativ och använda resurser som följer naturens kretslopp.

  • Vi ska ställa miljökrav när vi upphandlar varor och tjänster och följa upp att kraven efterlevs.

  • Vi ska samverka med andra aktörer för att skydda Mälaren mot föroreningar.

  • Vi ska minimera utsläpp av föroreningar till miljön genom att:kontinuerligt förbättra vattenreningsprocessen, minska användningen av energi och kemikalier, öka miljömedvetenheten genom kommunikationsinsatser

  • Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete
Dela sidan