Vattenskyddsområde Östra Mälaren

I november 2008 beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att förklara Östra Mälaren som vattenskyddsområde. Det innebär att vattenområdet kring Norrvattens vattenverk, Görvälnverket, har fått ett förstärkt skydd och att dricksvattenkvaliteten säkras för framtiden.

När ett område får status som vattenskyddsområde utfärdar Länsstyrelsen föreskrifter som anger hur vattnet ska skyddas mot föroreningar av olika slag.

Längre ner på sidan kan du bland annat ladda ner Länsstyrelsens föreskrifter samt en detaljerad karta över vattenskyddsområdet.

Dokument om vattenskyddet

Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde för Östra Mälaren

Länsstyrelsens skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Östra Mälaren

Länsstyrelsens allmänna upplysningar för vattenskyddsområde Östra Mälaren

 

Externa länkar

Länsstyrelsen i Stockholms län

Naturvårdsverkets karta över vattenskyddsområden i Sverige

Dela sidan