Vattenskyddsområde Östra Mälaren

Vattenskyddsområde Östra Mälaren

Östra Mälaren är vattenskyddsområde. Det innebär att vattenområdet kring Norrvattens vattenverk, Görvälnverket, har ett förstärkt skydd. Alla som bor och vistas i området måste vara extra rädda om vattnet.

När ett område får status som vattenskyddsområde utfärdar Länsstyrelsen föreskrifter som anger hur vattnet ska skyddas mot föroreningar av olika slag.

Om vi alla hjälps åt och följer föreskrifterna kommer vi att kunna producera ett utmärkt dricksvatten från Mälaren även i framtiden. 

Området märks ut med skyltar på strategiska platser längs vissa vägar och farleder som visar att det är ett vattenskyddsområde.

Här kan du  bland annat ladda ner Länsstyrelsens föreskrifter samt en detaljerad karta över vattenskyddsområdet.

Dokument om vattenskyddet

Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde för Östra Mälaren

Länsstyrelsens skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Östra Mälaren

Länsstyrelsens allmänna upplysningar för vattenskyddsområde Östra Mälaren

Karta över Östra Mälarens vattenskyddsområde

Externa länkar

Naturvårdsverkets karta över vattenskyddsområden i Sverige

Dela sidan