Kontroll av dricksvatten

Kvinna som arbetar i ett laboratorium, håller ett provrör

Dricksvatten är ett strikt kontrollerat livsmedel. Det ställs höga kvalitetskrav på vattnet. Här kan du läsa hur vi kontrollerar att vårt dricksvatten uppfyller Livsmedelverks krav.

I vårt ackrediterade laboratorium analyseras vatten från hela vattenkedjan. Prover tas på:

  • Råvatten, alltså det vatten som pumpas in i vattenverket från Mälaren
  • Vatten från de olika reningsstegen i vattenverket 
  • Utgående dricksvatten 
  • Kranvatten hos konsumenten

Laboratoriet kontrollerar bland annat om det förekommer tungmetaller, organiska miljögifter och olika hälsofarliga mikroorganismer i vattnet. Totalt analyseras ett par hundra olika ämnen och ett antal mikrobiologiska analyser genomförs. Analyserna visar att vårt dricksvatten genomgående håller en mycket hög kvalitet.

Här kan du läsa mer om livsmedelsverkets regler för dricksvatten

Driftkontroll

Laboratorieanalyser görs på råvatten, vatten från de olika reningsstegen i vattenverket samt på utgående dricksvatten.

Analysresultaten används när vi beslutar hur mycket kemikalier som behöver tillsättas i reningsprocessen samt för hur ofta vi behöver renspola snabbfilter och sedimentationsbassänger. Analyserna bidrar på så sätt till att driften kan ske på ett tekniskt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Egenkontroll

Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med dricksvattenkvalitet. Norrvatten kontrollerar regelbundet utgående dricksvatten från vattenverket och dricksvatten hos konsument för att säkerställa att det uppfyller Livsmedelsverkets krav. Proverna tas från ett antal fasta kontrollpunkter.

Prover tas också i samband med att nya ledningar tas i drift i ledningsnätet samt på uppdrag av berörd kommun när konsumenter framför klagomål. Vi utför också kontroller på medlemskommunernas ledningsnät på uppdrag av respektive kommuns tekniska kontor. Om du som privatperson eller verksamhet vill göra en felanmälan ska du vända dig till din kommun. 

Analysrapport 

Medelvärde vattenkvalitet (pdf som öppnas i nytt fönster)

 

Dela sidan