Start

Nyheter

Grundvatten i kranen vecka 40–42

2023-09-19
Under vecka 40–42 kommer Norrvatten att testköra Ulriksdals grundvattenverk som är ett av Norrvattens reservvattenverk. Detta betyder att abonnenter i Danderyd, Solna, Täby, Österåker, Vallentuna, Vaxholm och Norrtälje delvis kommer få ett annat dricksvatten än i vanliga fall.

Lyckad rörspräckning

2023-09-08
Mellan Grana och Sursta, i Vallentuna kommun, byter Norrvatten ut en cirka två kilometer lång vattenledning. Under sommaren utfördes rörspräckning på en 800 meter lång delsträcka – en metod där ledningen byts ut utan större påverkan på marken ovanför.

Ny kunskap genom pilotförsök med ultrafilter

2023-09-08
Under ett års tid har Norrvatten testat hur ultrafilter bäst kan användas i vattenverkets framtida reningsprocess. Försöken har gett värdefull kunskap om bland annat kemikaliedosering och var ultrafilter bäst placeras i reningsprocessen. Nu har resultaten sammanställts i en rapport.
Sjö med trädbevuxna holmar. Text på bild: Det är bara vatten

Det är bara vatten. Det allra viktigaste vi har