Start

Nyheter

Webbinarium 2 december: tema hållbar dagvattenhantering

2022-11-23
Norra Stockholmsåsens grundvattenråd bjuder in till sitt årliga öppna möte som i år äger rum den 2 december. Mötet hålls digitalt i samverkan med projektet Blue innovation ”Systemstöd för skydd av grundvattenresurser genom hållbar dagvattenhantering”. Vissa programpunkter hålls på engelska.

Grundvatten i kranen vecka 48 och 49

2022-11-18
Under vecka 48 och 49 kommer abonnenter i Sigtuna och Knivsta att få ett annat dricksvatten än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten, som levererar dricksvatten till kommunerna, utför ett arbete vid Stäkets tryckstegringsstation. För att ingen ska vara utan vatten kommer Norrvatten istället a...

Ny huvudvattenledning i Märsta i drift

2022-11-14
Nu levererar Norrvatten dricksvatten via den nya vattenledningen mellan Valsta och Brista, i Märsta, Sigtuna kommun. Den nya ledningen är en 1000 meter lång stålledning och ersätter en tidigare ledning i glasfiberarmerad polyester. Bytet av ledningsmaterial minskar risken för stora läckor, vilket ge...
Sjö med trädbevuxna holmar. Text på bild: Det är bara vatten

Det är bara vatten. Det allra viktigaste vi har