Start

Nyheter

Dagvattnets dag 24 september

2022-09-21
Den 24 september firar vi dagvattnets dag! Vattnet som rinner på marken, till exempel regn eller smält snö, kallas dagvatten. Mycket av dagvattnet hamnar i våra dricksvattentäkter eller våra badsjöar. Det är därför viktigt att skydda dagvattnet och se till att det kan fylla på sjöar och grundvattenm...

Kartläggning av PFAS i Mälaren vid Görväln

2022-09-14
Norrvatten har undersökt källorna till PFAS-föroreningar som når den del av Mälaren där Norrvatten hämtar råvatten för att producera dricksvatten. Studien visar på vikten av att sanera kända PFAS-förorenade platser och att arbeta med förebyggande åtgärder.

Hur gick sommaren 2022?

2022-09-14
Vattenförbrukningen var väldigt hög i Norrvattens område i slutet av juni när vädret var varmt och torrt. Sommarens högsta vattenproduktion noterades den 28 juni. Vädret blev därefter svalare och vattenförbrukningen minskade.
Sjö med trädbevuxna holmar. Text på bild: Det är bara vatten

Det är bara vatten. Det allra viktigaste vi har