Start

Nyheter

Ny ackreditering för Norrvattens labb

2021-02-25
Norrvattens laboratorium har gått över till en ny typ av instrument för att mäta ammonium, nitrit, nitrat och fosfat. Det betyder labbet ackrediterats mot en annan standard för analyser av dessa ämnen.

Fortsättning för flotation

2021-02-25
På Norrvatten pågår ett arbete med att införa flotation i fler bassänger i fällningen, som är hjärtat av reningen på vattenverket. Flotation är en reningsmetod som bidrar till en höjning av Görvälnverkets kapacitet.  2019 byggdes en bassäng om till flotation, och efter utvärdering och justeringar, k...

En del av civilförsvaret

2021-02-25
Dricksvattenförsörjningen är en del av det civila försvaret i Sverige. Norrvatten arbetar därför med civilförsvarsplanering i samarbete med bland annat Livsmedelsverket. Som en del i det arbetet har vi definierat vår krigsorganisation och krigsplacerat medarbetare.
Blå  regnvattentunna

Använd vattnet hållbart