Start

Nyheter

Dagvattnets dag 24 september

2021-09-23
Den 24 september firar vi dagvattnets dag för att uppmärksamma dagvatten som en viktig vattenresurs. Mycket av regnvattnet som faller på stadens gator och tak hamnar i våra dricksvattentäkter eller våra badsjöar. Det är därför viktigt att skydda dagvattnet och se till att det kan fylla på sjöar och...

Först med ny schaktfri teknik

2021-09-15
Norrvatten förbättrar leveranssäkerheten genom att renovera en 750 meter lång vattenledning vid Finspångsgatan i Lunda industriområde. Ledningsrenoveringen görs med en ny schaktfri teknik som nu används för första gången i Sverige. Det är en typ av rörinfodring som passar bra vid längre ledningssträ...

Hur gick sommaren 2021?

2021-09-15
Norrvattens produktion var ansträngd en längre period i juni när vädret var varmt och torrt. Den 8 juni gick Norrvatten ut med en vädjan om minskad vattenförbrukning och uppmanande privatpersoner och verksamheter att vara sparsamma med kranvatten.
Sjö med trädbevuxna holmar. Text på bild: Det är bara vatten

Det är bara vatten. Det allra viktigaste vi har