Start

Nyheter

Intensivt arbete för framtidens vattenproduktion

2023-01-16
På Norrvatten pågår ett intensivt arbete med att planera för en etappvis utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening. Ett kompletterade vattenverk kommer att byggas i etapper intill dagens vattenverk, Görvälnverket. Planeringen har kommit en bra bit på väg och nyligen avslutades upphandlingen av...

Presentationer från webbinarium om hållbar dagvattenhantering

2022-12-16
Norra Stockholmsåsens grundvattenråd arrangerade sitt årliga öppna möte den 2 december 2022. I år var temat hållbar dagvattenhantering. Mötet genomfördes i samverkan med projektet Blå innovation ”Systemstöd för skydd av grundvattenresurser genom hållbar dagvattenhantering”. Här kan du ta del av ...

Norrvattens nya förbundsstyrelse

2022-12-15
Den 13 december 2022 höll Norrvattens förbundsfullmäktige sitt konstituerande sammanträde och utsåg den nya förbundsstyrelsen. Ny ordförande är Sara Kukka-Salam, till vardags kommunstyrelsens ordförande i Solna. Till vice ordförande utsågs Erik Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Täby.
Sjö med trädbevuxna holmar. Text på bild: Det är bara vatten

Det är bara vatten. Det allra viktigaste vi har