Fakturor till Kommunalförbundet Norrvatten

Har du sålt en vara eller tjänst till Kommunalförbundet Norrvatten? Vi tar emot fakturor elektroniskt.

Enligt ”Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling” ska fakturor skickas elektroniskt till Norrvatten. Det finns dock undantag enligt lagen. Därför har vi kvar möjligheten att skicka pappersfakturor, men i första hand ska de skickas elektroniskt.

Elektronisk faktura

Du kan göra på tre sätt för att skicka en elektronisk faktura:

 • Identifiera Kommunalförbundet Norrvatten genom vårt GLN nummer 7309861015912

 • Identifiera Kommunalförbundet Norrvatten genom vårt organisationsnummer 222000–0158

 • Elektronisk faktura via vår VAN-leverantör som skickar en fakturafil via ditt affärssystem. Kontakta vår fakturaleverantör Pagero genom att lämna en intresseanmälan på www.pagero.com/intresseanmälan. Ange projektkod: Kommunalförbundet Norrvatten eller ring Pagero Contact Center Tel 010-457 68 70

Mer information om hur du kommer igång med att skicka e-fakturor finns hos Pagero. 

Referenskod

Alla fakturor behöver ha en referenskod. Referenskod är en kod som identifierar vem som är mottagare av fakturan. Det är en förutsättning för att fakturan ska komma till rätt person på Norrvatten oavsett om det är en elektronisk eller en pappersfaktura.

Det är beställaren på Norrvatten som ska uppge korrekt referenskod vid beställning. Om du inte har någon referenskod ska du kontakta beställaren på Norrvatten.

Referenskoden innehåller i de flesta fall 9 tecken och har följande struktur: AAAAAANNN

Exempel på referenskod för Ann Andersson: ANNAND001

Uppgifter som krävs på fakturan

 • Leverantörens namn och adress
 • Köparens namn och adress
 • Organisationsnummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Bankgiro, plusgiro eller bankkonto
 • Uppgift om F-skattsedel
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Totalt fakturabelopp
 • Totalt momsbelopp och momssats
 • Vilken vara eller tjänst som fakturan avser
 • Referenskod enligt ovan
 • Eventuell information om factoring om det används

Kontaktperson för leverantörsfakturor

Jessica Thoursie

Tel: 08-627 37 48

E‐post: jessica.thoursie [@] norrvatten.se

eller ekonomi [@] norrvatten.se

Dela sidan