Rankning av kemiska hälsorisker i dricksvatten – Risktermometern

Provrör stoppas i förvaringsutrymme.

Norrvatten deltar i ett pilotprojekt som leds av Sveriges lantbruksuniversitet där verktyget Risktermometen ska undersökas om det tillgodoser drickvattenproducenternas behov i deras arbete med att säkerställa dricksvattnets hälsomässiga och kemiska kvalitet. Risktermometern är från början utvecklat för andra livsmedel än just dricksvatten.

Snabbfakta

Vad

Projektet ska undersöka hur nuvarande version av verktyget, risktermometern, kan användas för att upptäcka föroreningar i dricksvatten.

Varför

För att kunna använda risktermometern som ett möjligt prioriteringsverktyg för åtgärder mot oönskade kemiska ämnen, OKÄ, i dricksvatten.

När

2020 - 2024

Norrvatten i projektet

Norrvatten bidrar med dataunderlag när det gäller halter av oönskade kemiska ämnen i vattentäkten samt med expertstöd till projektet.

Finansiering

Projektet finansieras av Svenskt Vatten utveckling samt deltagande organisationer

Syfte och mål

Syftet är att undersöka tillämpbarhet av ett verktyg för ranking av kemiska hälsorisker (Risktermometern), som ett prioriteringsverktyg för åtgärder mot oönskade kemiska ämnen i dricksvatten. Målet är att testa den nuvarande versionen av Risktermometern med hjälp av data från mätningar av OKÄ i några av de större vattenverken i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Förväntan är att det finns ett verktyg för ranking av kemiska hälsorisker som kan användas av dricksvattenproducenter för att vidta rätt åtgärder.

Mer information

Läs mer om projektet på Svenskt Vattens webbplats

Dela sidan