Märstaverket – ett av Norrvattens grundvattenverk

Märstaverket, som ligger i Sigtuna kommun, är ett av sex grundvattenverk som finns i Norrvattens distributionsnät.

Vattnet till dessa grundvattenverk tas från grundvattentäkterna i Stockholmsåsen. Tidigare användes verken för att producera dricksvatten till respektive närområde. Nu står de redo och kan användas i reserv.

Märstaverket kan producera ungefär 24 000 kubikmeter dricksvatten per dygn.

Under 2011 moderniserades Märstaverket med en UV-ljusanläggning där vattnet desinficeras.

Vattnet från Märstaverket är av hög kvalitet, men det är betydligt hårdare än det vatten som normalt levereras. Hårdhetsgraden är cirka 14 °dH, jämfört med 5-6 °dH för det mjuka Mälarvattnet.

Här finns en tabell som visar vattnets tekniska sammansättning. 

Dela sidan