Huvudvattenledning flyttas för att ge plats för Mälarbanan

Karta över västra Stockholmsområdet

Kort om projektet

För att göra plats för Mälarbanans breddning flyttar Norrvatten huvudvattenledningar på flera platser i Järfälla, Stockholm och Sundbyberg.

Varför

Trafikverket breddar Mälarbanan, från två till fyra spår, mellan Tomteboda och Kallhäll. Längs sträckan har Norrvatten huvudvattenledningar som behöver flyttas eftersom de ligger i vägen för Trafikverkets arbeten.

Klart

Projektet är indelat i etapper som följer Trafikverkets arbete.

Etapp 3 sträcker sig mellan Tomteboda och Duvbo. Två huvudvattenledningar påverkas av detta och planering för vilka åtgärder som krävs pågår.

I denna etapp kommer järnvägen att sänkas genom Sundbybergs centrum vilket innebär att en av huvudvattenledningarna läggs i ett provisoriskt läge under cirka 7 år. Det provisoriska läget byggdes 2020.

Etapp 1, mellan Barkarby och Kallhäll, blev klar under 2020.

Etapp 2 sträcker sig mellan Duvbo och Barkarby. Här flyttades två huvudvattenledningar i Lunda och arbetet blev färdigt vintern 2019-2020. 

Beställare

Trafikverket

Kontakt och mer information

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats

Läs mer om projektet på Sundbybergs stads webbplats 

Mer information hos Trafikverket

Trafikverkets kontaktcenter har öppet dygnet runt, dit vänder du dig om du vill veta mer eller upplever att du blir störd av pågående arbeten. Du kan också prenumerera på sms om planerade störningar.

Trafikverkets kontaktcenter telefon: 0771-921 921

 

 

Dela sidan