Allmänt om vatten

Kvinna och två små barn vid diskho

Vatten är livsviktigt. Vi skulle kunna leva utan mat i veckor, men utan vatten skulle vi bara klara oss i några dagar. Vi behöver ungefär tre liter vatten per person och dygn.

Av allt vatten på jorden finns cirka 97 procent i haven. Det går dock inte att dricka eftersom det är saltvatten. 2 procent av vattnet finns som is vid de båda polerna och den återstående procenten är sötvatten som vi, alla människor på jorden, kan använda.

Det vatten vi dricker i dag är samma vatten som det dinosaurierna drack för flera miljoner år sedan.

Vattnets kretslopp

Vattnet kommer ner som nederbörd i form av regn eller snö. Varje dygn faller det 850 miljoner kubikmeter vatten över Sverige. Ungefär 250 miljoner kubikmeter av det avdunstar och resten tränger ner i marken eller rinner i bäckar, åar, älvar och sjöar till havet. När temperaturen är över +0° C och avdunstningen är låg, rör sig vattnet nedåt i marken och grundvatten.

Grundvattnet söker sig ut till sjöar och slutligen till hav. Från havens och sjöarnas ytor dunstar vattnet sakta upp som dis eller dimma, för att sedan bilda lätta moln som sedan blir tyngre och då kommer vattnet ner till marken igen som regn eller snö. Vattnet följer alltså ett kretslopp i naturen.

Grundvatten och ytvatten

Grundvatten kan användas till dricksvatten. Vattnet är oftast så bra att det går att använda efter en enkel behandling.

Det vatten som finns i sjöar och vattendrag kallas ytvatten. På vissa ställen kan det vara svårt att få tag på så mycket grundvatten att det täcker allas behov av dricksvatten. Då används ytvatten. Ytvattnet måste alltid renas innan det distribueras som dricksvatten. Mälaren som Norrvatten tar sitt dricksvatten ifrån är ytvatten.

Dela sidan