Smart övervakning av ledningsnätsstatus och prestanda inom dricksvatteninfrastruktur

Flygfoto över Görvälnverket

Projektet går ut på att utveckla digitala lösningar som påskyndar den digitala transformationen för att säkerställa en lång och problemfri drift av dricksvatten med hjälp av automatiserad datahantering och beslutsstöd.

Snabbfakta

Projektet kommer bland annat att utvärdera övervakningstekniker avseende infrastruktur, hälsa och prestanda och dessa tekniker kommer att förstärkas av anpassade AI-verktyg.

Vad

Utreda vilka data som ska mätas och dessa data ska hanteras för att stötta dricksvattenproducenter för underhållsstyrning av vattenledningsnätet.

Varför

För att säkerställa en lång och problemfri drift av distributionsnätet.

När

2021 - 2024

Norrvatten i projektet

Norrvatten bidrar med tid motsvarande 220 000 kr

Finansiering

Projektet finansieras i huvudsak av Formas.

Syfte och mål

Utveckla digitala lösningar som stöttar dricksvattenproducenter genom att utreda vilka data som ska mätas och hur dessa data ska hanteras inom dricksvattenproduktionen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas stödja dricksvattenproducenter att bedöma skicket av infrastrukturen (ledningsnätet), förutse störningar i nätverket samt välja det optimala materialet för en given applikation.

Mer information

Läs mer om "Smart övervakning av ledningsnätsstatus och prestanda inom dricksvatteninfrastruktur" på projektets webbplats

Dela sidan