Förvaltning och ledningsgrupp

Norrvattens förvaltningsorganisation leds av VD och har fem avdelningar. Totalt arbetar ungefär 60 personer på Norrvatten.

Norrvattens organisationschema

VD och ledningsgrupp

VD
Håkan Falk

Chef för Projekt och entreprenad samt tf produktionschef
Johan Wallberg

Chef för Verksamhetsstöd
David Lundqvist

Chef för Kvalitet och utveckling
Daniel Hellström

Kommunikationsansvarig
Cecilia Hobbs

 

Dela sidan