Förvaltning och ledningsgrupp

Norrvattens organisationsschema.

Norrvattens förvaltningsorganisation leds av VD och har fem avdelningar. Totalt arbetar ungefär 70 personer på Norrvatten.

VD och ledningsgrupp

VD
Andreas Thunberg

Chef för Projekt och entreprenad 
Johan Wallberg

Chef för Produktion
Håkan Eklund

Chef för Verksamhetsstöd
David Lundqvist

Chef för Kvalitet och utveckling
Daniel Hellström

Kommunikationsansvarig
Cecilia Hobbs

 

Dela sidan