Förvaltning och ledningsgrupp

Norrvattens förvaltningsorganisation leds av VD och har sex avdelningar. Totalt arbetar ungefär 60 personer på Norrvatten.

Organisationsschema - avdelningar

VD och ledningsgrupp

VD
Håkan Falk

Chef för Produktion och säkerhet
Andreas Hagelin

Chef för Projekt och entreprenad
Johan Wallberg

Chef för Verksamhetsstöd
Gunilla Melkersson

Chef för Kvalitet och utveckling
Daniel Hellström

Kommunikationsansvarig
Cecilia Hobbs

Chef Verksamhetsutveckling
Lena Jande

 

Dela sidan