Norrvattens framtida vattenproduktion

Norrvattens framtida vattenproduktion

En säker leverans av hälsosamt dricksvatten är en förutsättning för Norrvattens medlemskommuners tillväxt. Inom ramen för projektet Norrvattens framtida vattenproduktion planerar Norrvatten för en etappvis utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening.

Norrvatten behöver kunna producera mer vatten när befolkningen växer i norra Storstockholm. Det är också nödvändigt att införa ett ytterligare reningssteg som skydd mot virus, bakterier och parasiter för att säkerställa god dricksvattenkvalitet även framöver.

Utbyggnad i etapper

Utbygganden av kapaciteten och reningen kommer ske i etapper. Norrvatten planerar att bygga en kompletterande anläggning, intill dagens vattenverk. En etappvis utbyggnad innebär att byggtakten kan anpassas till befolkningsutvecklingen och upplägget innebär också bättre möjligheter att ta del av ny teknik inom vattenrening. Det medför också fördelen att investeringskostnaden kan fördelas över en längre tid.

Vad händer nu?

Nu pågår fortsatt planering för en etappvis utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening med aktiviteter som framtagning av processlösning, situationsplan för den kompletterande anläggningen samt underlag till pågående planärende och tillstånd för vattenverksamhet.

Flera års arbete återstår innan Norrvatten kan börja bygga den första etappen. Preliminärt under 2023, väntas Norrvattens styrelse att fatta ett genomförandebeslut för projektet, vilket innefattar beslut om budget och tidplan.

Norrvatten har beslutat att den kommande entreprenaden ska utföras som en samverkansentreprenad och kommer upphandla en entreprenör som kommer vara delaktig i planering- och projekteringsarbetet. Upphandlingen offentliggörs, via upphandlingsverktyget Mercell TendSign, under våren 2022 och kontrakt planeras att tecknas under hösten 2022.

Under perioden 1 - 22 april pågår ett samråd om vattenverksamhet. Här kan du läsa mer om samrådet. 

Bakgrund

Arbetet med att hitta en lösning för framtidens vattenproduktion inleddes 2016 och sedan dess har en rad utredningar genomförts. Under 2017 - 2020 genomfördes förstudier.

Den 24 september 2020 fattade Norrvattens styrelse inriktningsbeslut för projektet Norrvattens framtida vattenproduktion.

Dela sidan