Norrvattens framtida vattenproduktion

Norrvattens framtida vattenproduktion

En säker leverans av hälsosamt dricksvatten är en förutsättning för Norrvattens medlemskommuners tillväxt. Inom ramen för projektet Norrvattens framtida vattenproduktion planerar Norrvatten för en etappvis utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening.

Norrvatten behöver kunna producera mer vatten när befolkningen växer i norra Storstockholm. Det är också nödvändigt att införa ett ytterligare reningssteg som skydd mot virus, bakterier och parasiter för att säkerställa god dricksvattenkvalitet även framöver.

Utbyggnad i etapper

Utbygganden av kapaciteten och reningen kommer ske i etapper. Norrvatten planerar att bygga en kompletterande anläggning, intill dagens vattenverk. En etappvis utbyggnad innebär att byggtakten kan anpassas till befolkningsutvecklingen och upplägget innebär också bättre möjligheter att ta del av ny teknik inom vattenrening. Det medför också fördelen att investeringskostnaden kan fördelas över en längre tid.

Vad händer nu?

Den 24 september 2020 fattade Norrvattens styrelse inriktningsbeslut för projektet Norrvattens framtida vattenproduktion. Nu pågår fortsatt planering för en etappvis utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening.

Flera års arbete återstår innan Norrvatten kan börja bygga den första etappen. I nästa steg, preliminärt under 2023, väntas Norrvattens styrelse att fatta ett genomförandebeslut för projektet, vilket innefattar beslut om budget och tidplan.

Arbetet med att hitta en lösning för framtidens vattenproduktion inleddes 2016 och sedan dess har en rad utredningar genomförts. Under 2017 - 2020 genomfördes förstudier.

Dela sidan