Reservvatten

Om något skulle inträffa som gör att Görvälnverket inte kan producera dricksvatten, kan Norrvatten leverera reservvatten från egna grundvattenverk eller via Stockholm Vatten och Avfalls distributionsnät.

Grundvattenverk

I Norrvattens distributionsnät finns sex grundvattenverk som kan ta vatten från de gamla grundvattentäkterna i Stockholmsåsen samt i Norrtälje. Vatten från grundvattenverken räcker under en begränsad tid. 

Samarbete med Stockholm Vatten och Avfall

Norrvatten har ett samarbete med Stockholm Vatten och Avfall som innebär att vi vid behov kan överföra vatten till varandra från våra respektive vattenledningsnät. Näten är sammankopplade på två ställen.

Norrvatten arbetar långsiktigt för att ytterligare förstärka reservvattenkapaciteten.

Dela sidan