Hållbar hantering av dagvatten

Gatubrunn och asfalt som är blöt av regn. Några höstlöv på marken

Norrvatten och Luleå tekniska universitet samarbetar med kommunerna i Norra Stockholmsåsens grundvattenråd (Solna, Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna) i ett nytt förberedande forskningsprojekt som syftar till att hitta hållbara lösningar för att hantera dagvatten i städer så att grundvattnet skyddas mot föroreningar.

Varför

I Norrvattens område är det är viktigt att skydda grundvattnet mot föroreningar eftersom det används som reservvatten vid planerade och oplanerade drift- eller distributionsavbrott. Forskningsprojektet som nu startar handlar om att hitta hållbara metoder för att hantera dagvatten så att våra dricksvattentäkter skyddas.

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla gemensam praxis, utbyta forskningserfarenheter och erfarenheter från verklig tillämpning, och gemensamt producera en forskningsagenda baserad på dagens kunskapsläge och en förståelse för vilka data och verktyg som kan uppfylla behoven för en hållbar dagvattenförvaltning i verkligheten.

När

Det förberedande projektet pågår till mitten av 2023.

Norrvatten i projektet

Arbetet i projektet genomförs i huvudsak av Norrvatten och Luleå tekniska universitet.

Finansiering

Projektet finansieras av forskningsrådet Formas via utlysningen ”Blå Innovation”

Förväntade effekter och resultat

Förhoppningen är att projektet ska leda till en för dricksvattensörjning säker dagvattenhantering.

Dela sidan