Forsknings- och utvecklingsprojekt

Forskning och utveckling

För att kunna garantera bra vattenleveranser även i framtiden arbetar vi med forskning och utveckling inom vattenteknik.  Vi utvecklar och utvärderar både befintliga och nya processer och tekniker. Vi studerar även hur klimatet påverkar Mälarens vattenkvalitet för att i tid kunna utveckla effektiv reningsteknik.

Norrvattens forsknings- och utvecklingsarbete omfattar vattnets väg från Mälaren via Görvälnverkets reningsprocesser och fram till vattenkranen hos hushåll och verksamheter, men även det som bidrar till ökat skydd av Norrvattens grundvattentäkter.

Norrvatten har tagit fram en plan för forskning- och utveckling för de kommande åren: FoU-plan för 2024 - 2028 (pdf). 

Här hittar du några av de forsknings- och utvecklingsprojekt som Norrvatten är engagerade i.

Dela sidan