Historia

Svartvit karta över del av Mälaren

Norrvatten bildades redan 1926. Tre år senare, 1929, invigdes förbundets vattenverk, Görvälnverket. Vid starten fanns tre medlemmar i kommunalförbundet. Numera är 14 kommuner medlemmar.

Bristen på grundvatten är skälet till att kommunerna norr om Stockholm började samarbeta kring vattenförsörjningen i regionen.

Ursprungligen bildades kommunalförbundet mellan förortssamhällena Sundbyberg, Hagalund och Stocksund under 1920-talet. Dessa tätorter hade dessförinnan hämtat sitt dricksvatten från brunnar i Järvaåsen. Allt eftersom orterna växte, och allt fler flyttade in, räckte inte grundvattnet till.
Då bildade kommunerna ett kommunalförbund med uppgift ”att anlägga vattenledningsverk på lämplig plats i Mälaren samt genom ledningar därifrån tillhandahålla vatten till Stockholms norra förorter med omnejd”.

Förbundet köpte Skäftingeholmen av Görvälns gård och där står Görvälnverket än idag.

Foto på hur Görvälnverket såg ut 1937
Görvälnverket 1937

Fler kommuner anslöt sig till förbundet

Snart efter att vattenverket invigts behövde fler kommuner inom området mer vatten. Mellan åren 1945 och 1972 växte förbundet med ytterligare 10 norrortskommuner. 2009 anslöt sig den fjortonde kommunen: Norrtälje.

Allt eftersom vattenbehovet ökade byggdes Görvälnverket ut med flera byggnader.

Tidsaxel över viktiga händelser i Norrvattens historia. Informationen finns även att tillgå nedan i punktform.

Tidsaxel över Norrvattens historia: 

 • 1926 bildar Hagalund, Stocksund och Sundbyberg förbundet
 • 1929 invigs Görvälnverket
 • 1944 förbättras processen med nytt reningssteg
 • 1945 blir Danderyd och Täby medlemmar i förbundet
 • 1948 träder Järfälla in som medlem
 • 1952 införs vattenglasdosering i reningsprocessen för att öka kapaciteten
 • 1959 blir Djursholm medlem i förbundet
 • 1960 blir Sollentuna och Vallentuna medlemmar i förbundet
 • 1962 utökas kapaciteten till 100 000 kubikmeter per dygn
 • 1964 blir Märsta, Sigtuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby medlemmar i förbundet
 • 1965 utökas kapaciteten till 125 000 kubikmeter per dygn
 • 1969 blir Knivsta medlem i förbundet
 • 1971 utökas kapaciteten till cirka 200 000 kubikmeter per dygn
 • 1972 blir Vaxholm och Österåker medlemmar i förbundet
 • 1997 påbörjas försök med filtrering med aktivt kol och desinfektion med UV-ljus
 • 2003 tas kolfilter- och UV-ljusanläggning i bruk
 • 2009 blir Norrtälje medlem i förbundet
 • 2016 startar kapacitetshöjande åtgärder på vattenverket och på ledningsnätet

Korta fakta om Norrvattens historia:

 • Första förbundsordningen är daterad 11 november 1926
 • Norrvatten har bytt namn tre gånger sedan bildandet
  • 1926 - 1956: Stockholms norra förorters kommunalförbund för vattenledning
  • 1957 – 1962: Stockholms norra förorters vattenledningsförbund
  • 1963 – 1986: Stockholmstraktens vattenverksförbund
  • 1987 - Norrvatten
 • Verkets kapacitet 1926 var 3560 kubikmeter vatten per dygn, idag producerar Norrvatten i genomsnitt 140 000 kubikmeter vatten per dygn.
Dela sidan