Bioanalys och effekttester

Vattenfyllt rör, vattennivån anger 160 på skala

Urbanisering, klimatförändringar och en ökad kemikalieanvändning i samhället ökar riskerna för att vårt råvatten ska förorenas av kända och okända hälsofarliga ämnen. I samarbete med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, utvärderar vi hur nya och innovativa analysmetoder kan användas för att undersöka den sammanlagda hälsoeffekten av ämnen i råvattnet.

De nya metoderna innebär att vi kan övervaka råvattnets kvalitet och optimera våra reningsmetoder för att säkerställa så att dessa ämnen avlägsnas ur vattnet. Forskningen finansieras genom flera anslag från forskningsrådet Formas.

Dela sidan