Ekonomi

Norrvattens verksamhet finansieras av den vattenavgift som medlemskommunerna betalar för det vatten som förbundet levererar.

Vattenavgift

Norrvattens förbundsfullmäktige fastställer årligen den vattenavgift som ska betalas av medlemskommunerna för det vatten som Norrvatten levererar.

För närvarande är vattenavgiften 5,19 kr per kubikmeter levererat vatten, det vill säga ungefär 0,5 öre per liter. Det är sedan upp till respektive kommun att fastställa det pris per kubikmeter vatten som konsumenten ska betala.

Omsättning

Cirka 245 MSEK (år 2022).

Producerad mängd vatten per år

Cirka 50 miljoner kubikmeter.

Årsredovisning, delårsrapport och budget

Nedan kan du ladda ner vår senaste årsredovisning, delårsrapport och budget.

Norrvattens årsredovisning 2023

Norrvattens delårsrapport per 2023-06-30

Norrvattens budget 2024 med verksamhetsplan 2025-2026

Dela sidan