Om Norrvatten

Vattenkaraff med Norrvattens logotyp  och glas med vatten

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till 14 medlemskommuner med stark expansion i norra Storstockholm. Omkring 700 000 människor, flera stora sjukhus samt Arlanda flygplats är beroende av att Norrvatten garanterar hälsosamt dricksvatten och därmed möjliggör regionens utveckling.

Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent med ungefär 70 anställda. Vårt vattenverk, Görvälnverket, ligger vid Mälaren i Järfälla kommun. Här producerar vi 1600 liter dricksvatten per sekund. 

Norrvattens vision

Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus.

Vårt uppdrag

Norrvattens uppdrag är att förse våra medlemskommuner med hälsosamt dricksvatten. I vårt uppdrag ingår att anlägga, underhålla och driva vattenverk, vattentorn, pumpstationer och ledningar. 

Vi producerar dricksvatten i vårt vattenverk och levererar det via våra huvudvattenledningar fram till kommunernas vattenledningsnät. Varje kommun ansvarar sedan för att leverera vattnet till hushåll och verksamheter i kommunen. 

Dela sidan