Tillgänglighet på norrvatten.se

Kommunalförbundet Norrvatten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet för norrvatten.se. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den nivå av tillgänglighet som norrvatten.se minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister i tillgängligheten

 

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG. Vi arbetar med att åtgärda bristerna. 

Allmänna brister 

 

  • På webbplatsen finns en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven. Merparten publicerades före 23 september 2020. Arbete kommer att pågå kontinuerligt för att förbättra dokumenten.
  • Det finns filmer som saknar textning/syntolkning. Dessa publicerades före 23 september 2020.  
  • Alt-texter kan saknas på bilder på webbplatsen. Ambitionen är att alla bilder ska ha en alt-text och arbete kommer att pågå kontinuerligt för att komplettera och förbättra dessa texter för alla webbplatsens bilder. 

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Norrvatten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av norrvatten.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

Ledningsanvisningar, principritningar och andra dokument för våra entreprenörer (PDF) är svåra att anpassa på grund av dokumentens natur.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder, kan du kontakta oss via epost: info@norrvatten.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

 

Rapportera in tillgänglighetsbrister

Dela sidan