Vårt hållbarhetsarbete

Logotyp FN:s globala mål nummer 6

De globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agenda som världens länder antagit för att skapa en hållbar värld. Norrvattens uppdrag och kärnverksamhet syftar till att förse medlemskommunerna med rent dricksvatten och vi bidrar därigenom direkt till huvudmål 6: Rent vatten och sanitet.

Norrvatten är miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas och bedriver systematiskt hållbarhetsarbete inom flera områden, till exempel arbetar vi aktivt för att skydda Mälaren från föroreningar. Norrvatten driver också ett samarbete med medlemskommunerna kring hållbar vattenförbrukning.

Läs mer om de globala målen

 

Dela sidan