Norrvatten ökar kapaciteten på huvudvattenledning i Rotebro

Kartbild över Sollentuna

Norrvatten höjer kapaciteten genom att byta ut en huvudvattenledning i Rotebro, i Sollentuna kommun, mot en större.

Kort om projektet

Norrvatten säkrar vattenleveransen för framtiden genom att fördubbla huvudvattenledningens storlek genom Rotebro.

Varför

Norrvatten arbetar ständigt med att säkerställa att ledningsnätet är i gott skick och har tillräcklig kapacitet. Genom att byta ut den nuvarande ledningen genom Rotebro mot en ledning med större dimension blir vattenleveranserna säkrare.  Norrvatten genomför utöver detta projekt flera åtgärder för att höja kapaciteten på ledningsnätet, för att möjliggöra medlemskommunernas tillväxt och utveckling.

Påverkan på närområdet

För att minimera störningar för fastighetsägare och verksamheter, planeras arbetet så att hinder och avstängda vägar flyttas succesivt under projektets gång.

Norrvatten_etapper.jpg

Avstängda vägar

Staffans väg kommer under en period att vara avstängd för genomfartstrafik.

Rotsunda torg kommer stängas av i sektioner. 

Även längs Skvadronsvägen kommer det pågå arbeten. 

Längs Norrvikenleden kommer ett körfält i södergående riktning vara avstängt. En sektion i taget stängs av.

Läs mer om vägavstängningar vid Staffans väg på Sollentuna kommuns webbplats  och om hur Norrvikenleden påverkas på Sollentuna kommuns webbplats. Läs mer om Sollentuna Energi och Miljös arbeten längs Staffans Väg.

Metod

Ledningen kommer att förläggas med konventionell schakt. En rörbro kommer att användas för att korsa Edsån.

Klart

Projektet beräknas vara klart under 2024. 

Beställare

Norrvatten

Kontakt och mer information

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Sollentuna Energi och Miljö, SEOM: Förbättrar VA-ledningar längs med Staffans Väg

Utveckling av Rotebro på Sollentuna kommuns webbplats.

 

Dela sidan