Norrvatten ökar kapaciteten på huvudvattenledning i Rotebro

Kartbild över Sollentuna

Norrvatten höjer kapaciteten genom att byta ut en huvudvattenledning i Rotebro, i Sollentuna kommun, mot en större.

Kort om projektet

Norrvatten säkrar vattenleveransen för framtiden genom att fördubbla huvudvattenledningens storlek genom Rotebro.

Varför

Norrvatten arbetar ständigt med att säkerställa att ledningsnätet är i gott skick och har tillräcklig kapacitet. Genom att byta ut den nuvarande ledningen genom Rotebro mot en ledning med större dimension blir vattenleveranserna säkrare.  Norrvatten genomför utöver detta projekt flera åtgärder för att höja kapaciteten på ledningsnätet, för att möjliggöra medlemskommunernas tillväxt och utveckling.

Metod

Ledningen kommer att förläggas med konventionell schakt. En rörbro kommer att användas för att korsa Edsån.

Klart

Projektet beräknas vara klart under 2024. 

Beställare

Norrvatten

Kontakt och mer information

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Utveckling av Rotebro på Sollentuna kommuns webbplats.

 

Dela sidan