Ledning förnyas i Täby

Kartbild över Stolpaskogen med omnejd, i Täby.

Kort om projektet

Norrvattens vattenledning i Ensta, i Täby, förnyas för att göra plats för Täby kommuns nya spillvattenledning. I samband med arbetet kommer Norrvatten även att byta ut en del av den nuvarande ledningen mot en ledning med större dimension.

Varför

Täby kommun planerar att placera en ny spillvattenledning inom ett område där Norrvatten har ledningsrätt. Det rör sig om en sträcka vid Viggbyholms industriområde och genom delar av Stolpaskogen.

I samband med Täby kommuns arbete passar Norrvatten på att förnya den nuvarande vattenledningen. På så vis kan påverkan på Stolpaskogen och våtmarkerna i dess omgivning minimeras. En del av ledningssträckan kommer få en större dimension än tidigare och på en del av sträckan byts ledningsmaterialet från betong till stål, vilket bidrar till en säkrare vattenleverans.

Klart

Norrvattens projekt beräknas vara klart i början av 2025.

Beställare

Täby kommun

Kontakt och mer information

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Mer information om Täby kommuns nya spillvattenledningen och hur området påverkas hittar du på Täby kommuns webbplats. (Öppnas i nytt fönster)

Dela sidan