Digital plattform för hantering av algtoxiner i dricksvattenförsörjning (DiCyano)

Foto på klippstrand med vy mot vattnet.

Cyanobakterier, som även kallas blågröna alger, kan bilda toxiner som kan bli ett problem för dricksvattenproducenter eftersom de kan vara svåra att rena bort. Därför deltar Norrvatten i projektet tillsammans med Lunds universitet, där målet är att utveckla digitala verktyg för att hålla koll på risken att algtoxiner bildas.

Projektet är viktigt då problemet med algtoxiner förväntas bli värre i ett framtida klimat med längre och varmare somrar.

Snabbfakta

Vad

Projektet går ut på att utveckla digital plattform för hantering av risk för algtoxiner i dricksvattenförsörjning.

Varför

Algtoxiner är svåra att rena bort och problemet förväntas öka i och med klimatförändringar.

När

2020 - 2023

Norrvatten i projektet

Norrvatten deltar i fallstudie där information från sensorer och bearbetning av satellitdata bearbetas för att kunna ge en tidig förvarning om algblomning.

Finansiering

Projektet finansieras i huvudsak av Vinnova

Syfte och mål

Att skapa en digital plattform till stöd för vattenindustrins behov av tidig identifiering av klimatrelaterad ökning av förekomster av skadliga cyanobakterier.

Förväntade effekter och resultat

Säkra dricksvatten för i svenska vattenverk och svenska konsumenter. Resultatet visar exempel på hur artificiell intelligens kan tillämpas för användning i tidiga varningssystem.

Mer information

Projektet har en egen webbplats med mer information 

Dicyanoprojektet på Vinnovas webbplats

Dela sidan