Ledning byts ut i Österåkers kommun

Ledning  byts ut i Österåkers kommun

Norrvatten byter ut en cirka 320 meter lång vattenledning vid Hagbyhöjden i Åkersberga, Österåkers kommun. Vi byter ledningsmaterial från betong till stål och ökar ledningens dimension.

Varför

Projektet genomförs som ett förberedande arbete inför Österåkers kommuns exploateringsprojekt Hagby äng och kulle. Norrvatten passar på att byta ut en befintlig vattenledning i betong och ersätta den med en ledning i stål med större dimension. Genom att byta ut ledningen minskar risken för vattenläckor och vattenleveransen blir säkrare.

Påverkan på närområdet

Arbetsområdet består skogsmiljö och del av Österåker golf mark. Det är främst markägarna som påverkas direkt av projektet. 

Metod

Entreprenaden kommer utföras med öppna schakter samt med en tillfällig ledning.

Klart

Entreprenadstart sker i juni 2024 och ledningen beräknas kunna tas i drift under vintern 2025.

Beställare

Norrvatten

Kontakt

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Dela sidan