Huvudvattenledning flyttas i Barkarbystaden, Järfälla

Ledningsflytt i Barkarbystaden, Järfälla

Kort om projektet

Norrvattens huvudvattenledning flyttas i Barkarbystaden för att möjliggöra Järfälla kommuns utbyggnad av Barkarbystaden. Samtidigt höjer Norrvatten kapaciteten för huvudvattenledningen i området.

Varför

Järfälla kommun bygger ut området omkring Barkarbystaden.

Klart

Preliminär entreprenadstart är 2021. 

Beställare

Järfälla kommun

Kontakt och mer information

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Läs mer om exploateringen av Barkarbystaden på Järfälla kommuns webbplats.

Dela sidan