Huvudvattenledning flyttas i Barkarbystaden, Järfälla

Kartbild över del av Järfälla

Kort om projektet

Norrvattens huvudvattenledning flyttas i Barkarbystaden för att möjliggöra Järfälla kommuns utbyggnad av Barkarbystaden. Samtidigt höjer Norrvatten kapaciteten för huvudvattenledningen i området.

Varför

Järfälla kommun bygger ut området omkring Barkarbystaden.

Klart

Etapp 1 är färdigställd och i drift. Etapp 2 startar under 2024 och beräknas vara klar samma år.

Beställare

Järfälla kommun

Kontakt och mer information

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Läs mer om exploateringen av Barkarbystaden på Järfälla kommuns webbplats.

Dela sidan