Flödescytometri på Norrvatten

Flödescytomer - ett slags laboratorieinstrument

Flödescytometri är en teknik som undersöker celler i en vätska med hjälp av laserljus. I dricksvatten kan metoden med hjälp av infärgning och fluorescensmätning mäta totalantal bakterieceller i ett vattenprov.

Förutom totalt antal bakterier finns möjlighet att identifiera bakterier med lågt respektive högt innehåll av nukleinsyra. På Norrvatten mäter vi kontinuerligt vatten från olika delar av dricksvattenproduktionens processteg samt från våra yttre anläggningar i distributionsnätet i våra medlemskommuner.

Antalet bakterier varierar över året och det går att se hur variationen följer årstiderna samt om avvikelser i bakteriekoncentrationen skulle uppstå.

Norrvatten har haft stationära instrumentet för flödescytometri på vårt laboratorium sedan 2017 och numera är analysen implementerad som en intern metod för kontroll av dricksvatten. Norrvatten införskaffade 2020  en on-line flödescytometer som automatiskt kan analysera vattenprover. Fördelen är att den kan placeras ut på olika punkter på ledningsnätet, exempelvis vid ett vattentorn. På det sättet får vi även en kontrollpunkt i distributionsnätet över hur bakteriekoncentrationen ser ut, och vi kan upptäcka avvikande halter.

I det framtida arbetet med flödescytometri är planen att även regelbundet analysera vattenprover som kommer från slutanvändare, det vill säga kranvatten hos privatpersoner eller verksamheter.

Norrvatten undersöker möjligheten att vidareutveckla analysmetoden med sofistikerad databearbetning, som till exempel machine learning.

Dela sidan