Flödescytometri på Norrvatten

Flödescytomer - ett slags laboratorieinstrument

Flödescytometri är en teknik som undersöker celler i en vätska med hjälp av laserljus. I dricksvatten kan metoden med hjälp av infärgning och fluorescensmätning mäta totalantal bakterieceller i ett vattenprov.

Förutom totalantal bakterier finns möjlighet att identifiera bakterier med lågt respektive högt innehåll av nukleinsyra. På Norrvatten mäter vi kontinuerligt vatten från olika delar av dricksvattenproduktionens processteg och sedan starten 2017 har vi nu kunnat skapa en så kallad baslinje.

Antal bakterier varierar över året och det går att se hur variationen följer årstiderna samt om avvikelser i bakteriekoncentration skulle uppstå. I projektsamarbete har även mätningar med flödescytomteri på ledningsnätet startat. Förhoppningen är att kunna bygga en liknande baslinje för distributionsnätet.

Dela sidan