Luktar klor mer på vintern?

Sjön Mälaren täckt med snö och is
Publicerad 06 mars 2024

På vintern behöver Norrvatten inte dosera lika mycket klor som på sommaren eftersom vattentemperaturen är lägre. Men trots det är det fler som upplever att vattnet luktar just klor på vintern.

Det finns två anledningar till detta, dels att kloret ”överlever” längre när vattentemperaturen är lägre, dels att när det kalla vattnet värms i ledningarna i din fastighet så kan inte vattnet hålla lika mycket klor. När trycket då släpper, det vill säga när du öppnar kranen, avges denna mängd klor vilket du kan uppfatta om du har en känslig näsa.

Varför doserar Norrvatten klor?

Idag tillsätter Norrvatten, kloramin, en mild form av klor, i låg dos för att förhindra tillväxt av bakterier i vattnet. Klorhalten är låg. Mängden klor är högre i vattnet närmast vattenverket och sjunker efterhand längre ut på ledningsnätet.

Mängden klor mäts som kloröverskott och regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten.

Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten kan du läsa om här: Regler om dricksvatten (livsmedelsverket.se) 

Utfasning av klor på sikt

Norrvatten har deltagit i en forskningsstudie i Varberg där kloramin för desinfektion av dricksvatten fasats ut. Studien publicerades 2023. Studien som genomfördes i Varberg med Lunds tekniska högskola (LTH) och Försvarets forskningsinstitut (FOI) visade att sammansättningen av bakterier i ledningsnätet förändrades när kloramin slutade tillsättas. Den totala mängden bakterier i vattnet ökade också på platser nära vattenverket, alltså på platser där klor tidigare funnits.

Norrvatten planerar för ett nytt kompletterande vattenverk, intill det befintliga Görvälnverket, med större kapacitet. I den nya anläggningen kommer rening med ultrafiltrering att användas, precis som i Varberg. Forskningsresultaten är därför högaktuella för Norrvatten, då även Norrvattens kommuner skulle kunna få klorfritt dricksvatten levererat i framtiden.

Mer om studien: Utfasning av klor i dricksvatten - Norrvatten.se

Dela sidan