AI förvarnar om algblomning

AI förvarnar om algblomning
Publicerad 08 september 2023

Norrvatten har medverkat i en studie där en ny typ av AI-scanning används för att ge prognoser om algblomningar. Alger bidrar till ökad partikelhalt i råvatten och kan orsaka lukt- och smakstörningar. För dricksvattenproducenter är det därför värdefullt att förvarnas om kommande algblomningar.

Studien, som publicerats i vetenskapliga publikationen Sensors, använder en ny typ av AI-scanning för att förutsäga och simulera algblomning.  Metoden utgår från faktorer som till exempel datum, temperatur, pH-värde, konduktivitet, grumlighet, algkoncentration och beräknad koldioxidkoncentration i vattnet.

Flera olika kombinationer testades i studien, och det som visade sig ge mest träffsäkra resultat var att använda slutna system där faktorerna datum, algkoncentration, temperatur och pH användes. Denna typ av AI-scanning överträffade traditionella AI-metoder för att förutsäga algblomning.  

Läs den vetenskapliga artikeln (på engelska): The Smart Predicting of Algal Concentration for Safer Drinking Water Production with Sensor Data (mdpi.com)

Dela sidan