Vattnet och vår miljö

Vy över Mälaren, segelbåt i mitten av fotot

Vattnet på jorden ingår i ett sammankopplat kretslopp. Det vatten som vi dricker i dag är samma vatten som det dinosaurierna drack för flera miljoner år sedan. Det tillkommer inte något nytt vatten till kretsloppet. Därför är det viktigt att vi är rädda om det vatten som finns och inte förorenar det. Ta del av våra tips och hjälp oss hålla vattnet rent!

Dosera rätt

Dosera enligt lägsta dosering, vare sig du tvättar hår, kläder eller golv.

Tvätt-, disk- och rengöringsmedel består i huvudsak av tensider och avhärdare. Tensider löser upp smutsen och transporterar den ut ur kläderna. Avhärdare gör vattnet mjukt så att tensiderna kan "arbeta". Eftersom Mälarens vatten är mjukt behövs inte så mycket tvättmedel eller diskmedel.

Tips för att tvätta, diska och städa miljöanpassat:

 • Använd alltid miljömärkta tvätt-, disk- och rengöringsmedel

 • Dosera alltid för mjukt vatten om du bor i någon av Norrvattens medlemskommuner.

 • Undvik sköljmedel i tvättmaskinen. Tvätten blir fortfarande ren men du släpper ut mindre kemikalier i vattnet.

 •  Fyll diskmaskinen och tvättmaskinen så sparar du vatten. 

Släng skräpet i en papperskorg

Tamponger, hår, tops, våtservetter och annat badrumsskräp hör hemma i de brännbara hushållssoporna. Ett bra tips är därför att alltid ha en papperskorg i badrummet.

Om skräpet hamnar i avloppet täpper det till rören och måste tas bort manuellt. Det kan också försämra reningsprocessen i avloppsreningsverket och skada miljön. Sådant som kan återvinnas, till exempel förpackningar, ska naturligtvis sopsorteras och lämnas till återvinning. Överblivna mediciner och gamla kvicksilvertermometrar lämnar du till apoteket, medan lacknafta, målarfärg och andra kemikalier hör hemma på miljöstationen.

Spola bara ner det som kommer ur din kropp samt toalettpapper.

Lämna färg och kemikalier till en miljöstation

På miljöstationen kan du lämna farligt avfall som inte bör slängas direkt i soppåsen.

Tänk på att:

 • även lågenergilampor och en del vanliga hushållskemikalier klassas som farligt avfall och bör därför inte läggas bland dina vanliga hushållssopor

 • om du använder en annan förpackning än originalförpackningen är det viktigt att den nya förpackningen tål ditt farliga avfall

 • märka upp innehållet tydligt så att de som skall ta hand om ditt farliga avfall inte skadar sig

 • kontrollera att förpackningen är hel och inte läcker

 • blanda inte olika medel och kemikalier – lämna dem var för sig

 • en del farligt avfall måste hanteras varsamt

Tvätta bilen i biltvätten

Det bästa för miljön är att tvätta bilen i en automattvätt eller för hand på en tvättplats vid en fordonstvätt. Då renas tvättvattnet genom olje- och slamavskiljare innan det släpps till avloppsreningsverket.

Tänk på att:

 • Tvätta din bil i en biltvätt – de har reningssystem och tillstånd att hantera de föroreningar som hamnar i tvättvattnet.

 • Tvätta inte din bil på gatan eller på din uppfart. Tvättvattnet innehåller metaller, oljor och asfaltsrester som rinner ut i sjöar och vattendrag.

 • använda så litet avfettning som möjligt

 • använda miljömärkta produkter

 • vaxa bilen några gånger per år, så blir den inte smutsig lika snabbt

 • lämna använd motorolja och glykol till en miljöstation eftersom dessa ämnen är skadliga för naturen och för mikroorganismerna i avloppsreningsverket

Visste du att:

 • Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan i Sverige. Det innebär att 1000 ton olja och 50 ton giftiga tungmetaller årligen rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

 • Dagvattenbrunnar (gatubrunnar) leder ofta vattnet direkt till sjöar och vattendrag eller ner i grundvattnet utan rening. Vissa dagvattenbrunnar leder vatten direkt till Mälaren.

 • Att tvätta bilen på garageuppfarten är inte samma sak som när det regnar på bilen. Regnvatten löser inte bort miljöfarliga olje- och asfaltsrester som fastnat på din bil. För det behövs bilvårdsprodukter som i sin tur ofta innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. Om du tvättar din bil i en biltvätt som är utrustad för att ta hand om olja och kemikalier från bilen så drabbas inte vår natur av dessa.

 • Många biltvättar återanvänder en stor del av vattnet vilket innebär smart vattenanvändning.

Lämna gamla läkemedel till ett apotek

Avloppsreningsverk kan inte alla läkemedelsrester. Istället fortsätter de ut i vattendragen och påverkar fiskar och andra vattenlevande organismer. Lämna in dina gamla mediciner till ett apotek så tas de om hand på rätt sätt.

Det här kan du göra:

 • lämna in gamla läkemedel till ett apotek

 • fråga efter receptfria läkemedel utan miljöfarliga substanser

 • se till att din läkare och vårdcentral tillämpar Kloka Listan (rekommendation av läkemedel utifrån bland annat miljöaspekter) vid läkemedelsrådgivning

Läs mer om läkemedel och avlopp på Käppalaförbundets webbplats.

Råd till båtägare

Nästan två miljoner människor i Stockholmsregionen får sitt dricksvatten från Mälaren. Mälarens vatten är av hög kvalitet, men det finns flera saker som kan påverka vattnet negativt. Ett exempel är utsläpp från båttrafik och båtklubbar.

Du som seglar eller kör motorbåt på Mälaren och sköter om din båt i närheten av sjön kan hjälpa till att skydda vattnet mot utsläpp av föroreningar. Genom att följa våra råd bidrar du till att vi även i framtiden kan producera ett dricksvatten av hög kvalitet av Mälarens vatten.

 • Använd toalettservicen på land och töm hålltanken eller den portabla toaletten på mottagningsstationer. Sedan 2015 är det förbjudet att tömma toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Läs mer om lagen om förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar på Transportstyrelsens webbplats.

 • Kör på miljöanpassad alkylatbensin om du har en tvåtaktsutombordare.
  Tvåtaktsutombordare förbränner vanligt bränsle dåligt. Cirka 30 procent går mer eller mindre oförbränt ut i vattnet och finfördelas av propellern. Om man i stället kör tvåtaktsutombordaren på miljöanpassad alkylatbensin minskar utsläppen med cirka 80 procent. Utsläppen av de starkt miljöfarliga ämnena bensen och PAH (polyaromatiska kolväten) minskar till exempel kraftigt. Vid köp av ny motor är en fyrtaktsmotor att föredra då den förbränner bränslet betydligt bättre än en tvåtaktsmotor.

 • Var försiktig vid tankning för att undvika spill.

 • Använd endast nedbrytbar utombordsolja. 1 liter olja kan förstöra cirka 100 000 kubikmeter vatten.

 • Pumpa inte ut oljehaltigt vatten i sjön. Använd oljeabsorbentdukar eller länsar i kölsvinet.

 • Använd miljöanpassade produkter när du sköter om din båt. 

 • Måla endast med båtbottenfärger som är anpassade för ostkustens farvatten eller använd båtbottentvätt.

 • Förvara och hantera miljöfarliga produkter på ett säkert sätt. Lämna farligt avfall till en miljöstation.

 • Rapportera större oljeutsläpp till SOS Alarm genom att ringa 112.
Dela sidan