Ny pilotanläggning på Görvälnverket

Rör fyllt med brungul vätska med skum på toppen
Publicerad 06 mars 2024

På Görvälnverket pågår ofta olika studier för att få ny kunskap om reningstekniker. Vår senaste pilotanläggning ska testa metoden skumfraktionering. Syftet är att testa om det går att rena slammet, som avskiljs i vattenproduktionen, från PFAS med hjälp av den här tekniken.

Norrvatten har under de senaste åren infört flotation i flera bassänger i fällningen, som är hjärtat av reningen på vattenverket. Flotation är en reningsmetod som bidrar till en höjning av Görvälnverkets kapacitet. En positiv bieffekt av flotation är att metoden även har visat sig avskilja PFAS. Det i sin tur betyder att det finns PFAS i slammet som avskiljs när vattnet renas.

Metoden, skumfraktionering går ut på att tillsätta luft i botten av en kolonn, en slags pelare, där det bildas skum på ytan. I det här skummet fastnar PFAS som har lyfts upp av bubblorna. Skummet sugs ut med hjälp av en vakuumpump. Norrvatten kommer att göra flera olika försök för att hitta de optimala driftparametrarna.

Försöken kommer att pågå främst under mars 2024. Pilotförsöken är en del av ett examensarbete, men resultaten kommer även att ingå i ett större forskningsprojekt som heter SIDWater som leds av SLU och där Norrvatten medverkar.  

Läs mer

SIDWater - Sustainable innovative drinking water treatment solutions

Dela sidan