Norrvattens årsredovisning 2023

Norrvattens logotyp på vit tegelfasad
Publicerad 24 maj 2024

Norrvattens årsredovisning för 2023 fastställdes av Norrvattens förbundsfullmäktige den 21 maj 2024. I årsredovisningen hittar du, förutom vår förvaltningsberättelse och finansiell information, även ett inledande VD-ord och vår miljöredovisning för 2023.

Norrvatten producerade 51,3 miljoner kubikmeter dricksvatten under året. Juni var en mycket utmanande period för Görvälnverket, med hög vattenförbrukning, och det var nära ett bevattningsförbud för vårt område. Under 2023 översteg eller tangerade produktionen Görvälnverkets uthålliga kapacitet under 31 dygn, det vill säga den mängd vatten som vattenverket kan producera under en längre tid.

Läs mer om vattenproduktionen, våra investeringsprojekt och övrig verksamhet i årsredovisningen för 2023.

Dela sidan
Läs mer