Råd till dig med pool

Under vattnet i en pool med medelhavsblått vatten simmar en pojke med dykarglasögon. Ur munnen bubblar det.
Publicerad 27 april 2023

Att ha pool innebär ett stort ansvar. En normalstor pool kan rymma en årsförbrukning av dricksvatten för en person, och dricksvattnet ska räcka åt alla. Här finns tips till poolägare samlade.

Våra råd riktar sig till poolägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. 

Tips när du fyller din pool, spa eller badtunna 

 1. Planera när du ska fylla poolen och gör detta i god tid inför säsongen. Undvik att fylla poolen de varmaste dagarna när många använder mycket vatten.
 2. Se till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong.
 3. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Fyll poolen långsamt. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, beroende på hur mycket vatten som används av andra i närheten. Var uppmärksam så att slangen inte hamnar under vattenytan när du fyller. Annars finns det risk för att det blir baksug i ledningen så att poolvattnet sugs ut i ledningsnätet och förorenar dricksvattnet.
 4. Fyll poolen på natten när övrig vattenförbrukning är lägre.
 5. Undvik att fylla poolen samtidigt som din granne.
 6. Använd kallvatten istället för varmvatten för att spara på energi.
 7. Täck över poolen när den inte används, då minskar avdunstningen av vatten.

Vid bevattningsförbud

Om det råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool, spabad eller badtunna

Tips när du tömmer din pool, spa eller badtunna

 1.  Innan tömning är det viktigt att vattnet avkloreras om klor har använts som desinfektionsmedel. Avkloreringsmedel (t.ex. natriumsulfit eller natriumtiosulfat) kan köpas i butiker för pooltillbehör. Om separat tank finns för backspolvatten kan tanken användas vid avklorering. Alternativt kan vattnet avkloreras genom att vattnet får stå i
  solljus (utan tak) minst en vecka utan nya tillsatser sker.
 2. Algbekämpningsmedel som tillsatts ska också hunnit förbrukas innan tömning.
 3. Produkter som innehåller silver får inte användas.
 4. Tömning av hela poolen är inte nödvändig, det vanligaste är att du behåller det mesta vattnet över vintern.
 5. Tömning ska i första hand ske genom att vattnet får infiltrera i en gräsmatta eller annan genomsläpplig yta. Se till så att vatten inte rinner in på grannfastighet eller till privata dricksvattenbrunnar i närheten.
 6. Töm inte ut allt samtidigt utan släpp ut lite i taget, så att det hinner sjunka undan.
 7. Om ingen genomsläpplig yta finns på egna tomten, kontakta din kommun för rådgivning.
 8. Det är inte tillåtet att släppa ut pool- eller spavatten till avloppet. Du får alltså inte leda vattnet från poolen in till fastighetens golvbrunn, WC, badkar eller kök.
 9. Eventuellt backspolvatten ska dock alltid ledas till spillvattennätet (avloppet) och inte till dagvattennätet. 
 10. Det är inte lämpligt att släppa ut klorerat vatten i hav, sjöar och vattendrag, det skadar både växt och djurliv.
Dela sidan