Utfasning av klor i dricksvatten

Hand i blå plasthandske, arbetar i laboratorium
Publicerad 21 juni 2023

Norrvatten har deltagit i en forskningsstudie i Varberg där kloramin för desinfektion av dricksvatten fasats ut. Studien har nyligen publicerats och nu väcks frågan i Sverige om klorering orsakar mer skada än nytta.

Det är helt nödvändigt att bevara en god dricksvattenkvalitet från vattenverk till vattenkranen hemma hos privatpersoner och verksamheter, men kunskapen kring kvalitetsförändringar i ledningssystemet är mycket begränsad.

Traditionellt har olika typer av klor använts som desinfektion för att hålla mikroorganismer borta. Den absoluta majoriteten av vattenverk i världen tillämpar fortfarande detta, men användningen är inte helt problemfri. De potentiellt negativa sidorna av klorering och Varbergs redan effektiva rening fick det lokala VA-bolaget VIVAB att stänga av tillsatsen av kloramin, något som redan gjorts i andra delar av Europa.

Nyttiga bakterier

Studien som genomfördes i Varberg med Lunds tekniska högskola (LTH) och Försvarets forskningsinstitut (FOI) visade att sammansättningen av bakterier i ledningsnätet förändrades när kloramin slutade tillsättas. Den totala mängden bakterier i vattnet ökade också på platser nära vattenverket, alltså på platser där klor tidigare funnits.

Längre ut på ledningsnätet syntes ingen sådan höjning eftersom kloret redan avtagit innan det nått dessa platser. Bakterier är dock naturligt förekommande överallt och ett högre antal är inte synonymt med sämre kvalitet. Bakteriegrupper övervakades månader och år efter borttagningen av kloramin för att säkerställa kvaliteten. Forskarna såg bland annat en uppgång av bakterier som är potentiellt nyttiga för människor.

Norrvattens framtida vattenproduktion

Norrvatten planerar för ett nytt kompletterande vattenverk, intill det befintliga Görvälnverket, med större kapacitet. I det kompletterande vattenverket kommer rening med ultrafiltrering att användas, precis som i Varberg. Forskningsresultaten är därför högaktuella för Norrvatten, då även Norrvattens kommuner skulle kunna få klorfritt dricksvatten levererat i framtiden.

Idag  tillsätter Norrvatten, kloramin, en mild form av klor, i låg dos för att förhindra tillväxt av bakterier i vattnet. Klorhalten är låg. Mängden klor är högre i vattnet närmast vattenverket och sjunker efterhand längre ut på ledningsnätet.

Läs och ladda ner studien (länk som öppnas i nytt fönster) 

Dela sidan