Ny kunskap genom pilotförsök med ultrafilter

Ny kunskap genom pilotförsök med ultrafilter
Publicerad 08 september 2023

Under ett års tid har Norrvatten testat hur ultrafilter bäst kan användas i vattenverkets framtida reningsprocess. Försöken har gett värdefull kunskap om bland annat kemikaliedosering och var ultrafilter bäst placeras i reningsprocessen. Nu har resultaten sammanställts i en rapport.

Ultrafilter är ett reningssteg som är effektivt för att rena bort mikroorganismer, som bakterier och virus, vid produktion av dricksvatten. Det är en membranteknik, där vattnet filtreras genom små, spagetti-liknande, hålfiber där till exempel virus och andra smittämnen kan avskiljas. Norrvatten planerar för att bygga ut Görvälnverkets kapacitet och rening, och i samband med det är det aktuellt att införa ultrafilter.

Flera lärdomar

Under hösten 2022 inledde Norrvatten pilotförsök med direktfällning på ultrafilter. Försöken genomfördes i en separat pilotanläggning vid Görvälnverket och avlutades nyligen. Pliotförsöken har resulterat i ny kunskap och konkret vägledning i arbetet med Norrvattens framtida reningsprocess. En slutsats från pilotförsöken är att det är lämpligt att ultrafilter placeras efter aktiva kolfilter i Norrvattens framtida anläggning.

Norrvatten konstaterar också att direktfällning på ultrafilter ger en stabil drift och att membranets prestanda kan bibehållas vid en mycket begränsad användning av klor. Andra lärdomar handlar att optimera doseringen av kemikalier, till exempel aluminiumsulfat, under olika årstider. Ultrafilter har också visat sig minska mängden naturligt organiskt material, vilket ger en ännu bättre vattenkvalitet. Ultrafiltrets viktigaste uppgift är dock att avlägsna smittämnen.

Läs hela rapporten

2023-08 Ultrafiltration Pilot Plant at Görväln WTP. Purifying Carbon Filtrate to Evaluating Operation for the Future Treatment Plant

Dela sidan